Wschodnioeuropejski personel opiekuńczy w opiece domowej

Sympozjum zostało zorganizowane przez Institut für Pflegeforschung, Gerontologie und Ethik (Instytut Badań nad Opieką, Gerontologią i Etyką). Instytut jest częścią Evangelische Hochschule Nürnberg (Ewangelickiej Szkole Wyższej w Norymberdze). Podczas spotkania, które zgromadziło zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i biznesu, szeroko dyskutowane były zagadnienia związane z pracą opiekunek osób starszych w Niemczech.

CareWork na spotkaniu w Norymberdze

Warto zaznaczyć, że Pan Michael Gomola był jedyną osobą, która na sympozjum reprezentowała polskie firmy świadczące usługi opiekuńcze w Niemczech. Tym samym spoczęła na nim odpowiedzialność rzetelnego ukazania wad i zalet obecnie funkcjonującego systemu. Pan Gomola zwracał również uwagę zebranych na najważniejsze wyzwania, jakie niewątpliwie stoją przed całą branżą usług opiekuńczych. Szczególnie ze względu na postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa.

 

Wśród tematów, które zgromadzonemu audytorium przedstawił Pan Gomola, za najważniejsze uznać należy trzy kwestie:

Co dalej?

Podsumowaniem wrześniowej konferencji było powołanie grupy badawczej, w której pracach czynnie uczestniczyć będzie firma CareWork. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki pozytywnie wpłyną na rozwój wysokiej jakości standardów w branży opiekuńczej. Jesteśmy przekonani, że tylko budowanie wysokich standardów w całej branży ma sens. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie jakości i świadczenie usług w oparciu o etyczne reguły. W opiece nad seniorami ma to niebagatelne znaczenie.