Cel Dane Podstawa Retencja
stworzenie profilu kandydata, przetwarzanie w celu kontaktu (również przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na nawiązaniu współpracy okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów lub do wycofania zgody
stworzenie profilu kandydata, przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy poprzez pozyskiwanie osób, na rzecz których mogłyby być świadczone usługi opieki (tj. przedstawienia kandydatury) i przedstawienia ofert pracy (przyszłe procesy rekrutacyjne) z uwzględnieniem umiejętności, preferencji oraz doświadczenia wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, znajomość języka niemieckiego, preferencje dot. zatrudnienia do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na nawiązaniu współpracy okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów lub do wycofania zgody
stworzenie profilu kandydata, przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy poprzez pozyskiwanie osób, na rzecz których mogłyby być świadczone usługi opieki (tj. przedstawienia kandydatury) i przedstawienia ofert pracy (przyszłe procesy rekrutacyjne) wizerunek do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na nawiązaniu współpracy okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów lub do wycofania zgody
stworzenie profilu kandydata, przetwarzanie w celu przedstawienia ofert pracy (przyszłe procesy rekrutacyjne) zapewniających bezpieczeństwo i higienę oraz komfortowe warunki przebywania w miejscu świadczenia usług informacje dotyczące palenia tytoniu, przeciwwskazania / informacje zdrowotne oraz waga, wzrost, data urodzenia do celów wynikających z art. 9 ust. 2 lit b) lub lit. h) RODO, aby zrealizować uprawnienia wynikające z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego i art. 304 oraz 304[1] kodeksu pracy, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki świadczenia usług okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów lub do wycofania zgody
marketing usług własnych, cele marketingowe (przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, posiadane kwalifikacje, preferowane zatrudnienie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy; na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów lub do wycofania zgody
Cel Dane Podstawa Retencja
nawiązanie współpracy (zawarcie umów), zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, pozyskanie formularza PD A1, karty EKUZ imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, pesel do celów podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych 5 lat od zakończenia świadczenia pracy
przetwarzanie w celu kontaktu i przesyłania informacji istotnych z punktu widzenia realizacji umowy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na informowaniu pracowników o organizacji okres obowiązywania (trwania) umowy
przetwarzanie w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług, na potrzeby ustalenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego, realizacji uprawnień wynikających z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego przeciwwskazania / informacje zdrowotne oraz waga, wzrost, data urodzenia, ewentualna dokumentacja medyczna na potrzeby ustalania świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub w związku z wypadkiem przy świadczeniu usług do celów wynikających z art. 9 ust. 2 lit b) lub lit. h) RODO, aby zrealizować uprawnienia wynikające z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego i art. 304 oraz 304[1] kodeksu pracy okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów lub do wycofania zgody
prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej - prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych przepisów podatkowych 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jaką jest obrona interesów przedsiębiorcy 6 lat od zakończenia świadczenia pracy
marketing usług własnych, cele marketingowe (przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, posiadane kwalifikacje, preferowane zatrudnienie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy, na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów lub do wycofania zgody
Cel Dane Podstawa Retencja
udzielanie odpowiedzi na przesłane wiadomości dane wskazane w korespondencji do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy 10 lat od odebrania korespondencji
Cel Dane Podstawa Retencja
zapewnienie prawidłowego działania strony internetowej (identyfikacja zalogowanych klientów, zapamiętywanie produktów w koszyku, zapamiętywanie danych formularzy, ankiet lub danych logowania, dostosowywanie zawartości sklepu do indywidualnych preferencji oraz optymalizacja korzystania) dane zawarte w plikach Cookies, dane podane przy rejestracji użytkownika (założeniu konta) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na prowadzeniu strony internetowej okres prowadzenia sklepu internetowego przez Współadministratorów lub do wycofania zgody
zawarcie i realizacja umów sprzedaży na odległość (towarów własnych oraz towarów oferowanych przez dostawców zewnętrznych) imię i nazwisko (ew. nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP), adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres wysyłki, numer konta bankowego do celów podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) okres prowadzenia sklepu internetowego przez Współadministratorów lub do wycofania zgody oraz na potrzeby realizacji roszczeń klientów
rozpatrywanie reklamacji imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer konta bankowego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy rok od złożenia reklamacji
prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej - do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych przepisów podatkowych 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
cele marketingowe (przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy, na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów lub do wycofania zgody