Konferencja na temat usług opiekuńczych

Jak wygląda sytuacja seniorów w Polsce? Jak brzmi definicja osoby starszej? W którym kierunku powinien rozwijać się system opieki nad seniorami? Dlaczego opieka nad osobami starszymi sprawowana w domu podopiecznego ma największe szanse powodzenia? Jakie są oczekiwania polskich seniorów? To tylko niektóre z pytań, na które próbowali odpowiedziec prelegencji i uczestnicy konferencji, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2015 roku w Warszawie.

Przebieg spotkania

Goście spotkania zorganizowanego przez KIGS przedstawili informacje na temat dobrych praktyk w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Mówiono o przeprowadzonych przez KIGS badaniach oraz obowiązujących aktualnie w Polsce regulacjach w zakresie tematu „opieka nad osobami starszymi”. Szczególnie wiele uwagi poświęcono usługom opiekuńczym świadczonym w domu seniora.

 

Spotkanie otworzyła pani Marzena Rudnicka, prezes KIGS, która przytoczyła definicję seniora. Zgodnie z ustawą o osobach starszych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., za seniora uznaje się osobę, która ukończyła 60 lat. Ustawa nakłada na Radę Ministrów obowiązek przygotowywania raz do roku raportu dotyczącego sprawowania opieki nad seniorami i sytuacji tej grupy społecznej.

 

Opieka nad osobami starszymi w Polsce to sektor usług, który będzie przeżywał rozkwit w Polsce ze względu na starzejące się społeczeństwo. Aktualnie obserwowane tendencje sygnalizują potrzebę utrzymania jak najdłuższej aktywności seniorów i zapewnienia im możliwie długiego przebywania we własnym miejscu zamieszkania. Kwestia sprawowania opieki nad seniorami powoli staje się paląca ze względu na zmianę w strukturze polskiej rodziny i odejście od rodziny wielopokoleniowej.

 

Jak wskazała pani prezes Marzena Rudnicka – w skali kraju aż połowa seniorów mieszka samotnie. Kondycja ekonomiczna tych jednoosobowych gospodarstw domowych nie jest najlepsza – aż 75% osób samotnych to kobiety, które mają świadczenia średnio o 600 PLN niższe niż mężczyźni.To wskazuje na problemy ekonomiczne seniorów i potrzebę zadbania o ich sytuację. Wielu z nich nie może liczyć na pomoc dzieci, które w poszukiwaniu pracy często migrują w skali kraju (np. przenoszą się z małego miasta do położonej w dużej odległości stolicy kraju lub regionu) lub w skali Europy (duża grupa osób, które wyjechały na stałe do Wielkiej Brytanii i Irlandii) czy nawet świata. Polscy imigranci pozostawiają w kraju rodziców, którzy wcześniej czy później przejdą na emeryturę, staną się niedołężni i będą potrzebować wsparcia. W tej sytuacji opieka nad osobami starszymi musi stać się kwestią, o którą zadba państwo.

Opieka nad osobami starszymi – badania

Pan Grzegorz Kalla, współwłaściciel firmy CareWork, ekspert KIGS, przedstawił wyniki projektu „Nowa Jakość dla Seniora”, na który złożyły się dwa badania ankietowe i dwa wywiady grupowe. Respondentami było łącznie 259 osób w wieku 60+ zamieszkałych w dzielnicach m.st. Warszawy Praga Południe i Białołęka. Badania realizowano między 20 czerwca a 20 września br. Wynika z nich, że aż 60% osób mieszka samotnie, a 26% korzysta z usług opiekuńczych. Wśród badanych 75% stanowiły kobiety, a 25% mężczyźni. Proporcja ta wynika przede wszystkim z faktu że średnia wieku dla kobiet jest wyższa.

 

Z przeprowadzonych badań i wywiadów wynika jasno, że seniorzy chcą jak najdłużej pozostać w miejscu swojego zamieszkania, a korzystanie z usług opieki dochodzącej traktują jako konieczność. Za szczególnie przykre i ostateczne postrzegają zwłaszcza pomaganie w higienie osobistej. Dużo chętniej seniorzy reagują na propozycję pomocy w zakupach czy w sprzątaniu (np. mycie okien).

 

Tylko 35% respondentów wykazało gotowość partycypacji w kosztach świadczonych im usług opiekuńczych. Średnia deklarowana przez nich kwota to 164 PLN miesięcznie. Seniorzy od idealnego opiekuna oczekują przede wszystkim doświadczenia życiowego, a preferowany wiek osoby wspierającej to 41-55 lat.

 

Jako cechy idealnego opiekuna seniorzy wymieniają również:

  • Uczciwość i rzetelność,
  • Umiejętność nawiązania kontaktu,
  • Pozytywny stosunek do innych ludzi,
  • Dobra wola i zaangażowanie,
  • Sprawność fizyczna,
  • Tolerancja i cierpliwość,
  • Obowiązkowość, odpowiedzialność, słowność,
  • Profesjonalizm i wiedza,
  • Poczucie humoru.

Dodatkowo pan Grzegorz Kalla wskazał, że w toku prac wypracowano kryteria, które stanowią wytyczne KIGS odnośnie wymagań dotyczących standardów określających działania firm świadczących usługi opiekuńcze. Celem KIGS było podniesienie jakości usług, a stworzone standardy objęły cztery obszary: organizacja świadczonych usług, polityka informacyjna firmy opiekuńczej, zapewnienie kompetencji i kwalifikacji personelu oraz ramy prawne prowadzonej działalności. Pełny raport z badań dostępny jest na stronie KIGS www.kigs.org.pl

 

Swoje wystąpienie pan Grzegorz Kalla zakończył stwierdzeniem:

 

Istnieje wiele potrzeb seniorów, na zaspokojenie których opiekunowie mogą mieć wpływ (niekoniecznie wiążący się z podwyższeniem kosztów finansowych pomocy).

 

W trakcie dyskusji po wystąpieniach prelegentów uczestnicy spotkania sygnalizowali kolejne obszary, w których opieka nad osobami starszymi szwankuje i konieczna jest głębsza analiza sytuacji i przygotowanie rozwiązań. Wskazano problemy osób zawodowo świadczących usługi opieki w Polsce – niskie wynagrodzenie, dużą fluktuację kadr, brak szkoleń, błędy logistyczne firm organizujących pracę opiekunów (często zbyt duże oddalenie od podopiecznych sprawia, że opiekunowie poświęcają zbyt wiele czasu na przejazd z punktu do punktu; czas ten mogliby poświęcić podopiecznym).

 

Mówiono o trudnej sytuacji seniorów mieszkających na wsi i w mniejszych miejscowościach. Szczególnie tą grupę dotykają problemy przemocy domowej, także w wymiarze ekonomicznym (przejmowanie emerytury przez dzieci lub wnuki) oraz wykluczenia związanego z odległością od centrów życia społecznego.

 

Jako podstawowy problem wskazano brak informacji, mapy drogowej dla seniora, który często sam zaskoczony jest własną niesamodzielnością i nie ma wiedzy na temat dostępnych możliwości wsparcia, które może uzyskać w ramach pomocy świadczonej przez podmioty państwowe oraz NGOsy.

 

Przedstawiciele KIGS zadeklarowali organizację podobnych spotkań w przyszłości, ponieważ opieka nad osobami starszymi to kwestia ważna dla całego społeczeństwa.

 

Anna Adamczyk

Anna Adamczyk

W firmie CareWork pracuje już 7 lat. Swoją karierę rozpoczynała od stanowiska rekruterki, ale szybko awansowała na kierownika działu rekrutacji i szkoleń. Z wykształcenia pracownik socjalny, z zamiłowania specjalistka od kontaktów z ludźmi. Niejedna z współpracujących z nami opiekunek miała okazję przekonać się, jak profesjonalnie i z uśmiecham na twarzy realizuje swoje obowiązki.

 

Premia wielkanocna w CareWork - nawet 200 euro netto!

Planujesz wyjechać do pracy na Wielkanoc? Skorzystaj z naszej oferty i zarób nawet 200 EUR netto więcej! Szczegóły w naszych biurach. Polecamy!

Czy praca w opiece to praca dla Ciebie?

Nie masz doświadczenia w pracy w opiece? Skorzystaj z naszych porad i skonktuj się z nami. Pomożemy!

Opieka na Gewerbe!

Praca w opiece na Gewerbe jest dla każdego, kto liczy na atrakcyjne wynagrodzenie i chce mieć większy wpływ na kształtowanie swojej pozycji na rynku pracy. Gewerbe da Ci większą swobodę w negocjacji stawki oraz zakresu obowiązków. Praca na własny rachunek umożliwia legalne i bezpieczne zatrudnienie, a wsparcie, jakiego udzieli Ci nasza firma to gwarancja odpowiedniego zadbania o sprawy administracyjne i podatkowe.

Mamy dla Ciebie nagrody!

Droga Opiekunko! Odbierz nagrody w naszym nowym programie lojalnościowym "Pomagaj - Korzystaj". Zdobywaj punkty za pracę w Niemczech, pracę w Polsce i za rozwijanie swoich umiejętności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Zobacz również

U siebie mimo wieku - wzorcowe mieszkanie dla seniora

U siebie mimo wieku - wzorcowe mieszkanie dla seniora

Przedsięwzięcie zrealizowane w polsko-duńskiej kooperacji o nazwie „U siebie mimo wieku” polegało na urządzeniu jednego z mieszkań tak, aby osoba starsza czuła się w nim komfortowo.

II Kongres Gospodarki Senioralnej

II Kongres Gospodarki Senioralnej

Zauważany także w Polsce proces starzenia się społeczeństwa pociąga za sobą konieczność dostosowania gospodarki d coraz większej liczby osób starszych, przy mniejszych zasobach ludzi młodych.

Jasne regulacje prawne jednym z postulatów na międzynarodowym sympozjum w Norymberdze

Jasne regulacje prawne jednym z postulatów na międzynarodowym sympozjum w Norymberdze

29 września 2017 roku jeden z właścicieli firmy CareWork – Pan Michael Gomola – uczestniczył jako prelegent w międzynarodowym sympozjum „Osteuropäische Betreuungskräfte in der häuslichen Pflege” (Wschodnioeuropejski personel opiekuńczy w opiece domowej) w Norymberdze.

'Potrzebujesz - Pomagamy', bo dzielenie się jest fajne!

'Potrzebujesz - Pomagamy', bo dzielenie się jest fajne!

W życiu każdy z nas potrzebuje czasem pomocy. W trudnej sytuacji dobrze mieć obok siebie kogoś, kto wyciągnie pomocną dłoń. Dla naszych podopiecznych kimś takim są opiekunowie CareWork. Dla opiekunów – chcemy być my.