Manufaktura w Łodzi

Manufaktura jest atrakcyjnym punktem w przestrzeni miejskiej Łodzi. Mimo przemysłowej przeszłości, dziś ma charakter handlowy, kulturalny i rekreacyjny.

Łódzkie włókiennictwo

Łódź położona w centralnej Polsce to dziś trzecie (po Warszawie i Krakowie) największe pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce. Aktualnie jest dużym ośrodkiem akademickim i kulturalnym, ale na jego rozwój wpływ bez wątpienia miała rewolucja przemysłowa. W XIX wieku na terenie Łodzi utworzono osadę, która miała mieć profil tkacki i sukienniczy. Lokalizacja na skrzyżowaniu szlaków handlowych i dostęp do wód sprawiły, że w Łodzi zbudowano liczne fabryki. Najprężniej rozwijały się tu oczywiście zakłady włókiennicze, w których dzięki napędowi parowemu, nastąpiła mechanizacja pracy. Ich rozkwit trwał aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Po wojnie udało się ponownie uruchomić część z nich. Po roku 1945 zmodernizowano zakłady przemysłu bawełnianego i zakłady przemysłu wełnianego. Działały zakłady tekstylne, pończosznicze, jedwabnicze i włókien sztucznych. Włókiennictwo przez długie lata było dla Łodzi powodem do dumy i znakiem rozpoznawczym miasta w Polsce i za granicą.

Królowie bawełny

Opowiadając o rozkwicie włókiennictwa w Łodzi należy pamiętać, że ten sukces miał aż trzech ojców. Potęga została stworzona przez fabrykantów: Izraela Poznańskiego, Henryka Grohmana i Karola Scheiblera. Każdy z nich sprawił, że bawełna stała się symbolem Łodzi. W ich fabrykach pracowały tysiące robotników, a stworzone przez nich towary eksportowano do wielu krajów. Wkład królów bawełny w rozwój Łodzi przemysłowej upamiętnia pomnik zaliczany do grupy plenerowych rzeźb o nazwie „Galeria Wielkich Łodzian”.

Imperium Poznańskich

Stworzone przez Izraela Poznańskiego w drugiej połowie XIX wieku zakłady stanowiły niemalże samodzielny kompleks, gdzie poza budynkami tkalni, przędzalni, farbiarni, magazynami, warsztatami i domami robotniczymi znajdowała się również rezydencja właściciela. Co ciekawe była tam również bocznica kolejowa a nawet szkoła i szpital. Do inwestycji Poznańskiego mogły się równać jedynie zakłady Karola Scheiblera. Sam Poznański podobno był skromnym człowiekiem i dzielił się swoim majątkiem wspierając instytucje charytatywne. Po śmierci potentata w roku 1900 zakładami zarządzała jego rodzina. Na tyle skutecznie, że spadkobiercy przez wiele lat powiększali wartość przedsiębiorstwa. W okresie międzywojennym sytuacja znacząco się pogorszyła i na skutek zadłużenia spółkę przejął włoski bank. Po drugiej wojnie światowej przedsiębiorstwo upaństwowiono.

Nowe życie kompleksu

W czasach transformacji gospodarczej w Polsce, na początku lat dziewięćdziesiątych zakłady po Poznańskich postawiono w stan likwidacji. Pofabryczne zabudowania były problemem dla miasta, które nie miało funduszy i pomysłu na ich zagospodarowanie. Budynki sukcesywnie popadały w ruinę. Na szczęście na początku XXI wieku znalazł się inwestor, który wymyślił dla budynków i terenu inne przeznaczenie. Tak zaczęła się rewitalizacja terenów po fabryce i stworzono Manufakturę, która w udany i spójny sposób łączy przeszłość z nowoczesnością.

Manufaktura

Obiekt mimo nazwy ma głównie komercyjny i rozrywkowy charakter. W centralnej części postawiono nową galerię handlową, jednak w całym projekcie starano się nawiązać do fabrycznej przeszłości. Jedno z wejść na teren prowadzi przez dawną główną bramę do fabryki. Gmachy z czerwonej, nieotynkowanej cegły zachowały swój oryginalny klimat, a dzięki renowacji otrzymały drugie życie. W wyremontowanych budynkach znajdują się między innymi: teatr, kręgielnia, kino, hotel, butiki, restauracje i kawiarnie. Jest to więc nie tylko miejsce na zakupy, ale również otoczenie sprzyjające spotkaniom. Na wyznaczonym tu rynku organizowane są imprezy kulturalne i rozrywkowe. W Muzeum Fabryki wśród zbiorów znajdują się między innymi dokumenty, zdjęcia, surowce i produkty a także maszyny. Mające siedzibę w Pałacu Izraela Poznańskiego, Muzeum Miasta Łodzi opowiada o historii i kulturze miasta. Wnętrzom dawnej rezydencji przywrócono dawny blask. Częścią kompleksu jest także Muzeum Sztuki w Łodzi, w którym podziwiać można kolekcję sztuki z XX i XXI wieku. Są tu również powierzchnie, gdzie organizowane są projekty edukacyjne i spotkania z artystami. Manufaktura, która jest dziś atrakcyjnym punktem w przestrzeni publicznej Łodzi jest popularna zarówno wśród mieszkańców Łodzi, jak i turystów.

 

Mieszkasz w Łodzi i szukasz pracy w opiece? Odwiedź biuro CareWork w Łodzi.

 

 

Jeśli chcecie opowiedzieć o Manufakturze swoim podopiecznym, pomoże Wam w tym niemiecka wersja tekstu:

 

Textilindustie Lodz

Lódź – in Zentralpolen gelegen - ist die drittgröβte Ballungsstadt Polens (nach Warszawa und Krakow). Zurzeit ist sie groβes Universitäts- und Kulturzentrum, aber deren Entwicklung hat zweifellos die Industrierevolution beeinflusst. Im 19.Jh wurde eine Industriesiedlung auf  dem Gebiet Lódź gegründet, die ein Weberei-  und Wirkereiprofil haben sollte. Die Lage auf den Handelswegen und der Zugang zum Wassser  ermöglichten den Bau zahlreicher Fabriken.  Besonders dynamisch haben sich hier natürlich die Textilbetriebe entwickelt,  in denen die Arbeit  dank der Dampfmaschine mechanisiert  wurde. Der Wachstum von Textilfabriken dauerte bis zum 2.Weltkrieg. Nach dem Krieg ist es gelungen, einige von ihnen wieder in Gang zu setzen. Nach 1945 wurden die Baumwolle- und Wollenindustriebetriebe modernisiert.  Es arbeiteten auch Textil-, Strumpf-, Seiden- und Kunstfasernbetriebe. Auf den Textilsektor war Łódź Jahre lang stolz, dies war auch das Erkennungszeichen  dieser Stadt in Polen und im Ausland.

 

Könige der Baumwolle

Wenn man über den Textilindustrieaufschwung in Łódź  erzählt, darf man nicht vergessen, dass der Erfolg  drei  Väter hatte. Die Textilmacht wurde von drei Fabrikanten geschaffen: Israel Poznański, Heinrich Grohmann und Carl Scheibler.  Jeder von ihnen bewirkte, dass die Baumwolle zum Symbol von Łódź wurde. In ihren Fabriken arbeiteten Tausende von Arbeitern,  ihre Produkte wurden in viele Länder exportiert.  An den Beitrag der Baumwollkönige für die industrielle Stadt Łódź erinnert  ein  Denkmal, das zu der Plainairskulpturgruppe  ‘Galerie der Groβen Łodzianer’  gehört.

 

Poznanskis  Imperium

Die von Israel Poznanski in der zweiten Hälfte des 19.Jhs gegründeten Betriebe waren  beinahe selbstständiges Komplex, wo sich  auβer Weberei-,  Spinnerei-,  Färbereigebäuden,  Lagerhäuβern,  Werkstätten und Arbeiterhäusern auch die Residenz des Inhabers befand.  Interessant ist, dass es dort  auch einen Gleisanschluss gab, sogar auch eine Schule und ein Krankenhaus. Den Investitionen von Poznanski konnten  nur die Betriebe von Carl Scheibler Schritt halten. Der Poznanski selbst soll  bescheidener Mensch gewesen sein  und  mit seinem Vermögen die Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt haben. Nach dem Tod des Potentaten 1900 verwaltete seine Familie die Betriebe weiter. So erfolgreich,  dass  seine Erben den Mehrwert des Unternehmens  jahrelang erhöhten.  In der Zwischenkriegszeit  übernahm  eine italienische Bank  das Unternehmen infolge  dessen Verschuldung.  Nach dem 2.Weltkrieg wurde das Unternehmen verstaatlicht.

 

Das neue Leben des Komplexes

In der Zeit der Wirtschaftstransformation in Polen – Anfang der 90-er Jahre – wurde für Poznanskis Betriebe ein Liquidationsverfahren eingeleitet. Die postindustriellen Gebäude stellten ein Problem für die Stadt, die kein Kapital und keine Idee hatte, diese wieder zu bewirtschaften. Die Gebäude verfielen langsam in Ruine. Glücklicherweise meldete sich Anang des 21.Jhs ein Investor, der für die postindustriellen Gebäude und das Gebiet eine Konzeptlösung hatte. So bagann die Revitalisierung der postindustriellen Gebiete und  damit wurde die ‘Manufaktura’ geschaffen, die erfolgreich und kohärent  die Vergangenheit mit der Moderne verbindet.

 

‘Manufaktura’

Trotz des Namens hat  die Anlage einen kommerziellen und unterhaltsamen Charakter.  Im Mittelteil wurde eine neue  Kaufgalerie errichtet, doch  in dem  ganzen Projekt wurde versucht ,  sich auf die industrielle  Vergangenheit  zu  beziehen. Einer der Eingänge auf das Gebiet  führt  durch das damalige  Fabrikhaupttor.  Die Gebäude  aus dem unverputzten Backstein blieben  noch originell, und dank  der  Renovierung  erhielten sie das zweite Leben:  da drinnen  befinden sich u.a. Museen,  Theater,  Kegelanlage, Kino, Hotel, Boutiqes, Restaurants und Cafès.  Es ist also nicht nur ein Einkaufszentrum,  sondern auch ein günstiges Umfeld zum Treffen.  Auf dem dafür bestimmten  Markt werden Kultur-  und Unterhaltungsereignisse  veranstaltet. In der  Sammlung des Fabrik-Museums gibt es  u.a.  Unterlagen, Fotos, Rohmaterialien, Produkte  wie auch Maschinen.  Das sich im Poznanskis Palast  befindende Museum der Stadt Łódź erzählt die Geschichte und Kultur der Stadt. Den Räumlichkeiten der alten Residenz wurde der alte Glanz wiederhergestellt.  Ein Teil des Komplexes ist auch das Kunst-Museum in Łódź, in dem man die Kunst  aus dem 20. und 21. Jahrhundert  bewundern kann. Es git hier auch Flächen, wo  Bildungsprojekte und Treffen mit Künstlern veranstaltet werden.  Die Manufaktura ,  heute ein attraktiver Pukt im öffentlichen Raum Łódź,  ist  beliebt sowohl  bei  Łódź-Einwohnern , als auch bei Touristen.

 

 

Premia wielkanocna

Już dziś zapytaj o naszą premię za pracę w Wielki Piątek, Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny!

Czy praca w opiece to praca dla Ciebie?

Nie masz doświadczenia w pracy w opiece? Skorzystaj z naszych porad i skonktuj się z nami. Pomożemy!

Mamy dla Ciebie nagrody!

Droga Opiekunko! Odbierz nagrody w naszym nowym programie lojalnościowym "Pomagaj - Korzystaj". Zdobywaj punkty za pracę w Niemczech, pracę w Polsce i za rozwijanie swoich umiejętności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Zobacz również

Spacerem przez Łódź

Spacerem przez Łódź

Reprezentacyjna ul. Piotrkowska w Łodzi to jedna z najdłuższych ulic handlowych w Europie! Zapraszamy do spaceru, odpoczniecie w łódzkim biurze CareWork.

Ciekawostki o mieście Poznań w języku niemieckim

Ciekawostki o mieście Poznań w języku niemieckim

Poznań to dla naszej formy miejsce szczególne - to właśnie tu mieści się jeden z dwóch największych naszych oddziałów. W naszym cyklu zachęcamy, aby poznać je bliżej!

radiostacja w Gliwicach

Opowiedz o Gliwicach swojemu podopiecznemu

Opowiedz o Polsce! W naszym cyklu prezentujemy wyjątkowe miejsca w polskich miastach, których zdjęcia znajdują w kalendarzu CareWork na rok 2019. Sierpień poświęciliśmy radiostacji w Gliwicach.

Przybliżamy podopiecznym Polskę - Legnica

Przybliżamy podopiecznym Polskę - Legnica

O tym, jak piękny jest nasz kraj, nie trzeba przekonywać żadnego opiekuna. Warto jednak o Polsce opowiedzieć podopiecznym. Dziś proponujemy historię z Legnicy.

Opowiedz o ratuszu w Lesznie po niemiecku

Opowiedz o ratuszu w Lesznie po niemiecku

Dbanie o podopiecznego to również towarzyszenie mu, poświęcanie czasu i uwagi. Warto zatem znaleźć wspólne tematy do rozmowy, aby czas mijał szybko i miło. Jednym z nich może być ojczyzna opiekuna i jej piękne zabytki, dlatego w kolejnym odcinku naszego cyklu „Opowiedz o Polsce” podsuwamy ciekawostki o Lesznie.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.