Opiekunka, czyli wnikliwa obserwatorka

Opiece nad osobami starszymi w Niemczech poświęcono już wiele artykułów. Sprawowana w domu, pociąga za sobą wiele problemów związanych przede wszystkim ze zmianą stanu zdrowia podopiecznego. Nawet jeśli podopieczny chce je ukryć, opiekun nie może ich ignorować.

Kto może pomóc opiekunce?

Bardzo ważna w takich przypadkach jest współpraca ze służbami medycznymi i lekarzem rodzinnym. Znane są przypadki, że osoba podopieczna swoim kontrolowanym zachowaniem potrafiła nawet lekarza wprowadzić w błąd, fałszując obraz faktycznego stanu zdrowia.

 

Rodzina podopiecznego zajęta swoimi sprawami, mieszkająca daleko, nie zawsze jest w stanie ocenić postępujące zmiany. Dla nich stan podczas ostatniej wizyty, niezależnie od tego kiedy miała miejsce, jest stanem aktualnym. Nie biorą przy tym pod uwagę, że podczas wizyty osoba starsza stara się „wypaść” jak najlepiej. O tego częstokroć zależy, czy będzie mogła pozostać nadal w domu, czy też oddana zostanie do domu opieki.


To opiekunka jest najbliżej osoby starszej, to jej zadaniem jest jak najszybciej dostrzec zmiany w zachowaniu, stanie psychicznym czy fizycznym podopiecznego.

Rola opiekunki

Opieka nad osobami starszymi Niemcy - czy w zakres tej pracy wchodzi także udzielanie porad medycznych?

 

Opiekunki osób starszych nie powinny przypisywać sobie prawa do udzielania porad medycznych, zalecając rodzinie podanie takiego czy innego leku, np. przy bezsenności, nadpobudliwości czy zaburzeniach trawiennych itp. Opiekunka powinna zasugerować konieczność skorzystania z pomocy lekarskiej. W przypadku braku reakcji rodziny, żądać bądź samemu wezwać lekarza rodzinnego. Zadaniem lekarza jest pomoc medyczna i farmakologiczna, zaś opiekunki obserwacja, pomoc w życiu codziennym i reakcja na wszelkie zmiany.

 

Kierując się dobrem pacjenta wszelkie zmiany w zachowaniu, zdrowiu fizycznym i psychicznym należy zgłaszać rodzinie, służbom medycznym. Lekarz i służby medyczne informacje te traktują, bądź powinni traktować w sposób obiektywny i profesjonalny. Można się spodziewać, że wskażą rodzinie, w jakich instytucjach szukać pomocy i wsparcia. Sama rozmowa z rodzina może okazać się nieco trudniejsza. Może dojść do zbagatelizowania problemów zgłoszonych przez opiekunkę na zasadzie „przesadza, nie jest tak źle, przy ostatnie wizycie wszystko było ok”. Rodzina może także dokonać nadinterpretacji tych informacji. W tym wypadku krewni dochodzą do wniosku, że opieka w domu jest niemożliwa. W obu przypadkach widzimy mało empatii dla starszej osoby i brak zrozumienia dla pracy opiekunki.

Wsparcie opieki domowej

Opiekunka mająca dobry kontakt z podopiecznym widzi jak zmienia się jego stan zdrowia. Jeśli zmiany te dotyczą mobilności, wtedy rozwiązaniem może być „balkonik” lub wózek inwalidzki. Dla osób obłożnie chorych, skazanych na stałe przebywanie w łóżku, przy opiece domowej konieczne jest zainstalowanie wyciągu przy łóżku. Dla osób na wózkach inwalidzkich pomocne są wszelkiego rodzaju „lifty”, wyciągi, uchwyty i siedziska montowane w łazienkach i toaletach. Zapewniają one poczucie bezpieczeństwa i komfort osobie starszej, a jednocześnie są udogodnieniem dla opiekunki.

Granice w opiece domowej?

Jedną z częstszych zmian osobowych towarzyszących chorobom wieku starczego jest agresja. Jak długo jest ona do opanowania metodami farmakologicznymi, opieka domowa nad osobą starszą jest możliwa. Niestety z upływem czasu i pogłębianiem się choroby metody te nie przynoszą już oczekiwanych rezultatów. Kiedy osoba starsza stanowi zagrożenia dla siebie i otoczenia, wtedy opieka w domu przestaje być możliwa.

 

Takie stany chorobowe jak ostre stany zaburzeń trawiennych, niemożność przełykania pokarmu, nieustanne biegunki, odmowa przyjmowania pokarmów, które mimo stałej opieki medycznej nie rokują poprawy, to kolejny powód, kiedy opieka osoby starszej w domu staje się niemożliwa.

Osoba starsza w centrum

Obowiązkiem rodziny jest reagować na uwagi, sugestie opiekunki, której powierzono w opiekę członka rodziny. Zapewnić wszelkie udogodnienia w sprawowaniu tej opieki, które mogą poprawić komfort życia starszej osoby i wspomóc opiekunkę. Zadaniem opiekunki, jako osoby będącej w bezpośrednim kontakcie z podopiecznym, jest dbanie o jego stan zdrowia, codzienną motywację, pomoc w zachowaniu samodzielności, a przede wszystkim umożliwienie godnego życia.

 

Jagoda Wawrzynowicz

Jagoda Wawrzynowicz

Przez wszystkich nazywana Jagodą, w firmie CareWork pełni rolę dyrektora do spraw rozwoju biznesu. Z branżą opiekuńczą związana jest ponad 20 lat i zna ją od podszewki, gdyż zaczynała jako opiekunka seniorów. W swojej karierze zawodowej zajmowała się także szkoleniem językowym i merytorycznym osób zainteresowanych pracą w opiece, a także organizacją usług opiekuńczych w Polsce. To ostatnie czyni z niej ekspertkę w zakresie faktycznych oraz prawnych różnic pomiędzy opieką w naszym kraju i u naszych zachodnich sąsiadów. O współpracujące z CareWork opiekunki dba także pełniąc funkcję inspektora danych osobowych.

 

Premia wielkanocna w CareWork - nawet 200 euro netto!

Planujesz wyjechać do pracy na Wielkanoc? Skorzystaj z naszej oferty i zarób nawet 200 EUR netto więcej! Szczegóły w naszych biurach. Polecamy!

Czy praca w opiece to praca dla Ciebie?

Nie masz doświadczenia w pracy w opiece? Skorzystaj z naszych porad i skonktuj się z nami. Pomożemy!

Opieka na Gewerbe!

Praca w opiece na Gewerbe jest dla każdego, kto liczy na atrakcyjne wynagrodzenie i chce mieć większy wpływ na kształtowanie swojej pozycji na rynku pracy. Gewerbe da Ci większą swobodę w negocjacji stawki oraz zakresu obowiązków. Praca na własny rachunek umożliwia legalne i bezpieczne zatrudnienie, a wsparcie, jakiego udzieli Ci nasza firma to gwarancja odpowiedniego zadbania o sprawy administracyjne i podatkowe.

Mamy dla Ciebie nagrody!

Droga Opiekunko! Odbierz nagrody w naszym nowym programie lojalnościowym "Pomagaj - Korzystaj". Zdobywaj punkty za pracę w Niemczech, pracę w Polsce i za rozwijanie swoich umiejętności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Zobacz również

Domowa opieka nad seniorem alternatywą dla domów opieki

Domowa opieka nad seniorem alternatywą dla domów opieki

Jeszcze całkiem niedawno, w czasach, w których kobiety rzadko kiedy pracowały zawodowo, a wielopokoleniowe rodziny mieszkały w jednym domu, kwestia korzystania z domów opieki dla seniorów była marginalna.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy opiekuna osoby starszej

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy opiekuna osoby starszej

Bezpieczna i higieniczna praca jest ważna w każdym zawodzie. Niestety jej podstawowe zasady często są lekceważone, a jest to prosta droga do nieszczęścia.

Opieka nad osobami starszymi - główne zasady żywienia seniorów

Opieka nad osobami starszymi - główne zasady żywienia seniorów

Zdrowe odżywianie się jest ważne w każdym wieku. Choć proces starzenia się nie ma wpływu na zapotrzebowanie organizmu na poszczególne składniki odżywcze, wiek niejednokrotnie pociąga za sobą konieczność dostosowania codziennej diety do danej osoby.

Za co w Niemczech chwali się polskie opiekunki osób starszych?

Za co w Niemczech chwali się polskie opiekunki osób starszych?

Starzenie się społeczeństwa to w Niemczech duży problem, który wiąże się z coraz większą troską o poprawę komfortu osób starszych. Ma to umożliwić seniorom spokojne przeżycie ich „jesieni życia”. Z tym trendem związane jest coraz większe zapotrzebowaniem na polskie opiekunki osób starszych.