Niemiecki dla opiekunek – badania medyczne w Niemczech

Głównym celem badań medycznych jest rozpoznanie i zdiagnozowanie choroby, ale badania wykonuje się również kontrolnie, aby sprawdzać stan zdrowia i postępy w leczeniu. Zdrowie jest ważnym tematem w pracy opiekunki osób starszych w Niemczech, dlatego warto znać nazwy badań medycznych również po niemiecku.

 

Badania medyczne (die medizinische Untersuchungen) wykonuje się na zlecenie lekarza. Ich podstawowym celem jest pomoc w rozpoznaniu i zdiagnozowaniu choroby. Badania medyczne wykonuje się również kontrolnie, aby sprawdzać stan zdrowia (der Gesundheitszustand) pacjenta i postępy w leczeniu.

Dbanie o zdrowie jest jednym z obszarów opieki nad osobami starszymi. Do obowiązków opiekunek poza pilnowaniem diety podopiecznych czy przypominaniem o konieczności zażycia lekarstw, zalicza się również informowanie o zbliżających się wizytach lekarskich i badaniach, czasami zawożenie podopiecznego do przychodni i towarzyszenie mu w placówce opieki zdrowotnej. 

Podstawowe badania medyczne

Najczęściej wykonywanym badaniem diagnostycznym jest badanie krwi (die Blutuntersuchung). Pozwala ono przede wszystkim ocenić ogólny stan zdrowia. Często umożliwia wczesne wykrycie choroby (nawet zanim pojawią się pierwsze objawy) i jest wskazówką, czy należy wykonać inne badania.

Podczas badania pobranej krwi sprawdza się jej „skład”. I tak w wynikach najczęściej zlecanej morfologii krwi (das Blutbild) można znaleźć informacje na temat białych krwinek (leukocytów), krwinek czerwonych (erytrocytów) i płytek krwi (trombocytów). W laboratoriach wykonuje się podstawową morfologię lub morfologię pełną. Różnica polega na ocenie białych krwinek – w pełnej morfologii uzyskuje się informację na temat wszystkich rodzajów leukocytów, a podstawowej morfologii wyróżnia się tylko trzy grupy. Morfologia pełna jest zatem dokładniejsza.

Z pobranej krwi można wykonać również lipidogram – profil lipidowy (das Lipidprofil), a więc ustalić stężenie tłuszczów (cholesterolu całkowitego, „dobrego cholesterolu” i „złego cholesterolu”. Glikemia (die Glykämie) określa poziom (stężenie) glukozy we krwi, a więc pomaga zdiagnozować cukrzycę typu 1 lub 2. Dzięki badaniu poziomu TSH – tyreotropiny (Thyrotropin) można wykryć problemy z tarczycą. Kolejnym badaniem, które można wykonać z krwi jest OB – odczyn Biernackiego (die Blutkörperchensenkung) oraz CRP – tzw. białko C-reaktywne (der C-reaktives Protein) – wskaźniki te pozwalają stwierdzić, czy w organizmie obecny jest stan zapalny. Dzięki próbom wątrobowym (die Lebertests) można oznaczyć enzymy wątrobowe i ocenić stan tego narządu. Nieprawidłowe wyniki mogą wskazywać na chorobę wątroby lub inne problemy ze zdrowiem (na przykład na cukrzycę czy kamicę żółciową). Warto wspomnieć również o takim badaniu z krwi jak koagulogram (der Koagulogramm) – pozwala ono stwierdzić, czy proces krzepnięcia krwi zachodzi prawidłowo.

Dzięki badaniom krwi obwodowej można wykryć zakażenia, stany zapalne, niedokrwistość, zaburzenia hormonalne, zaburzenia odporności. Badanie to może być podstawą do dalszej diagnostyki (na przykład w kierunku cukrzycy, miażdżycy, choroby nerek, choroby wątroby lub choroby nowotworowej), ponieważ pomaga określić kierunek badań.

Do podstawowych badań laboratoryjnych zaliczyć można również badanie moczu (die Urinuntersuchung) i badanie kału (die Stuhluntersuchung). Analiza moczu pozwala wykryć nie tylko zapalenie/infekcję dróg moczowych, niewydolność nerek, kamicę nerkową, ale również cukrzycę, czy uszkodzenie/marskość wątroby lub żółtaczkę. Badanie kału może ujawnić obecność pasożytów, bakterii i wirusów w organizmie. Jest pomocne w diagnostyce schorzeń układu pokarmowego – wrzodów żołądka, zaburzeń wchłaniania pokarmu z jelit, nowotworu jelita grubego, pozwala także ocenić wydolność trzustki.

Rodzaje badań endoskopowych

Jeśli lekarz ma podejrzenia choroby wewnętrznej (die inneren Erkrankung) zleca kolejne badania. Mogą być to badania endoskopowe (die endoskopische Untersuchung), które pozwalają obejrzeć organy „z bliska” i ocenić ich stan. Podczas takiego badania do ciała wprowadza się sondę zakończoną kamerą.

Bronchoskopia (die Bronchoskopie) to badanie oskrzeli i tchawicy, laryngoskopia (die Laryngoskopie) – badanie krtani, stroboskopia (die Stroboskopie) – gardła. Gastroskopia (die Gastroskopie) to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podczas kolonoskopii (die Colonoskopie) bada się jelito grube i okrężnicę. Jelito cienkie ocenia się endoskopią kapsułkową (die Untersuchung des Dünndarms). Laparoskopia (die Laparoskopie) to badanie jamy otrzewnej (wątroby, trzustki, śledziony pęcherzyka żółciowego). Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna – ECPW (die endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie) umożliwia rozpoznanie schorzeń dróg żółciowych. Endoskopia igłowa (die Nadelendoskopie) stosowana jest w diagnostyce oka, serca i naczyń wieńcowych. Artroskopia (die Arthroskopie) polega na wziernikowaniu stawu, a cystoskopia (die Zystoskopie) to wziernikowanie pęcherza, cewki moczowej, moczowodów oraz prostaty.

Badania obrazowe

Obraz wnętrza ciała można uzyskać podczas badań obrazowych (die bildgebende Untersuchungen). Metody obrazowe pozwalają wykryć zmiany w organizmie. Najszerzej stosowanym badaniem jest RTG – prześwietlenie rentgenowskie (die Röntgenaufnahme). Wykonuje się je nie tylko w sytuacji podejrzenia złamania czy pęknięcia kości. Można wykonać RTG zęba, jeśli podejrzewa się stan zapalny. U osób, które skarżą się na nasilone dolegliwości bólowe pleców rentgen kręgosłupa pozwala wykryć zmiany zwyrodnieniowe, pourazowe, zapalne. Rentgen klatki piersiowej może ujawnić zapalenie płuc, gruźlicę, a nawet zmiany nowotworowe. RTG jamy brzusznej wykonuje się, jeśli pacjent zgłasza ostry ból, a lekarz ma podejrzenie niedrożność lub zapalenie. Prześwietlenie rentgenowskie wykonuje się również w celu sprawdzenia zatok. Do badań rentgenowskich zaliczyć można również mammografię, która to umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych w obrębie piersi.

TK – tomografia komputerowa (die Computertomographie) również wykorzystuje promienie rentgenowskie, ale pozwala uzyskać wielowarstwowe i przekrojowe obrazy ciała. Wykonuje się tomografię komputerową: głowy, jamy brzusznej, klatki piersiowej, kręgosłupa. Wskazaniami do przeprowadzenia badania tomografii komputerowej są na przykład podejrzenie nowotworu, krwiaka, obrzęku i udaru mózgu, nowotworu płuc, obrzęku płuc, nowotworu w obrębie jamy brzusznej, złamania kości.

 

Innym badaniem obrazowym, o którym należy wspomnieć to badanie PET – pozytonowa tomografia emisyjna, która połączona z tomografią komputerową pozwala rozpoznać nawet niewielkie zmiany nowotworowe. Ta innowacyjna metoda jest bardzo dokładna – takich efektów nie daje żadna inna technika obrazowania. Co więcej, badanie to umożliwia również kontrolowanie efektów radioterapii i chemioterapii.

 

RM – rezonans magnetyczny (die Magnetresonanz-Tomographie, die MRT) to kolejne nieinwazyjne badanie, które jest dokładne i bezpieczne. Umożliwia ono uzyskanie obrazów przekroju ciała, co ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Dzięki badaniu można wykryć nowotwory, choroby zapalne, choroby i uszkodzenia układu nerwowego, narządu ruchu, kręgosłupa. Pomaga to w zdiagnozowaniu np. choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego, zapalenia mózgu, udaru mózgu, niedokrwienia mózgu, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozy, reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

 

Tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (RM) wykorzystywane są w neurologii – znajdują zastosowanie między innymi w diagnostyce schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.

 

Kolejnym ważnym badaniem diagnostycznym, o którym trzeba wspomnieć, jest USG – ultrasonografia (der Ultraschall). Dzięki niemu można zobaczyć i ocenić narządy wewnętrzne oraz wykryć takie nieprawidłowości jak: zmiany nowotworowe, guzy, torbiele i zmiany pourazowe. Badanie to wykonuje się często – szczególnie USG jamy brzusznej, piersi, węzłów chłonnych, tarczycy, serca, stawów np. kolanowego, skokowego, ramiennego, USG naczyniowe metodą Dopplera, co jest bezbolesne i bezpieczne.

Badania histopatologiczne

Badanie histopatologiczne (die histopathologischen Untersuchung) polega na ocenie pobranego podczas biopsji (die Biopsie) wycinka z tkanki pacjenta. Materiał oceniany jest pod mikroskopem. Najczęstszym powodem tego badania jest podejrzenie choroby nowotworowej, ale może służyć również do potwierdzenia stanu zapalnego.

Badania serca

Badania serca (die Herzuntersuchung) pozwalają na ocenę stanu oraz pracy serca. Podstawowym badaniem wykonywanym w gabinecie lekarskim jest pomiar ciśnienia tętniczego (CT) (die Blutdruckmessung) – ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, które wynikają z pracy serca. W celu oceny pracy serca wykonuje się EKG – elektrokardiografię (die Elektrokardiographie) – podczas tego badania do klatki piersiowej, nadgarstków i kostek pacjenta przyczepiane są elektrody, urządzenie o nazwie elektrokardiograf odbiera sygnały ze skóry badanego. Są one drukowane w postaci tzw. zapisu EKG. EKG trwa krótko – kilka minut. Czasami pacjenta trzeba poddać dokładniejszemu badaniu – Holter EKG (das Holter EKG, das Langzeit-EKG) to rejestracja zapisu EKG przed dobę. Podczas EKG wysiłkowego rejestruje się pracę w czasie wysiłku fizycznego (tzw. próba wysiłkowa). Jeśli lekarz podejrzewa chorobę serca może zlecić echokardiografię – echo serca (die Echokardiographie) czyli badanie USG. Koronarografia (die Koronarangiographie) to badanie podczas którego, dzięki użyciu środka kontrastującego i aparatu rentgenowskiego, sprawdza się stan tętnic doprowadzających krew do serca i można rozpoznać albo wykluczyć chorobę wieńcową.

Badania czynnościowe

Badania czynnościowe (die Funktionstests) dotyczą układu oddechowego. Informacji na temat jego funkcjonowania może dostarczyć spirometria (die Spirometrie) – podstawowe badanie czynności płuc. Bardzo pomocny jest również pomiar poziomu tlenku azotu – FeNO (der Stickstoffmonoxid, FeNO). Dzięki tym badaniom można zdiagnozować astmę oskrzelową.

Badania słuchu

Badania słuchu (der Hörtest) i badania ucha (die Ohrenuntersuchung) umożliwiają między innymi określenie stopnia głuchoty i są pomocne w doborze aparatu słuchowego. Podczas badania o nazwie tympanometria (die Tympanometrie) ocenia się trąbką słuchową, można wykryć stan zapalny ucha środkowego. Audiometria tonalna (das Tonaudiogramm) służy do oznaczenie progów słyszenia. Audiometria słowna (die Sprachaudiometrie), która jest przeprowadzana w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej, bada stopień rozumienia mowy. Dzięki badaniom audiometrycznym można wykryć istniejący niedosłuch.

Badania wzroku

Badania oczu (die Augenuntersuchung) i badania wzroku (die Sehtests) sprawdzają u pacjenta widzenie. Podstawowymi badaniami wzroku są badanie ostrości wzroku (der Sehschärfetest) i komputerowe badanie wzroku (die computergestützte Augenuntersuchung), podczas których lekarz rozpoznaje wadę wzroku. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (die Messung des Augeninnendrucks) ma na celu wykrycie lub wykluczenie jaskry. Badanie dna oka (die Funduskopie), które można wykonać po podaniu leku rozszerzającego źrenice, pozwala na zdiagnozowanie zmian w obszarze narządu wzroku (choroby siatkówki, choroby plamki, choroby nerwu wzrokowego, choroby ciała szklistego), ale również chorób ogólnoustrojowych (cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze).

Test językowy dla opiekunek

Uczysz się niemieckiego? Sprawdź swoje postępy na stronie internetowej: https://carework.pl/niemiecki-dla-opiekunek

 

Magdalena Czułek

Magdalena Czułek

Najmłodsza z grona kierowników w firmie CareWork, która swoje zdolności prezentowała od pierwszego dnia zatrudnienia. Absolwentka filologii germańskiej, certyfikowany Fachberater für Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Kompetencje nie tylko językowe wykorzystuje w roli kierownika działu obsługi klienta. Uwzględnianie potrzeb osób starszych poszukujących opieki to dla niej podstawowy wyznacznik wysokich standardów pracy całego jej działu.

 

Premia świąteczna CareWork

Skorzystaj z premii za pracę w Wigilię, dwa dni Bożego Narodzenia i Nowy Rok! Czeka na Ciebie 300 euro netto dodatkowego wynagrodzenia. Szczegóły w biurach CareWork i na naszej stronie internetowej.

Czy praca w opiece to praca dla Ciebie?

Nie masz doświadczenia w pracy w opiece? Skorzystaj z naszych porad i skonktuj się z nami. Pomożemy!

Opieka na Gewerbe!

Praca w opiece na Gewerbe jest dla każdego, kto liczy na atrakcyjne wynagrodzenie i chce mieć większy wpływ na kształtowanie swojej pozycji na rynku pracy. Gewerbe da Ci większą swobodę w negocjacji stawki oraz zakresu obowiązków. Praca na własny rachunek umożliwia legalne i bezpieczne zatrudnienie, a wsparcie, jakiego udzieli Ci nasza firma to gwarancja odpowiedniego zadbania o sprawy administracyjne i podatkowe.

Mamy dla Ciebie nagrody!

Droga Opiekunko! Odbierz nagrody w naszym nowym programie lojalnościowym "Pomagaj - Korzystaj". Zdobywaj punkty za pracę w Niemczech, pracę w Polsce i za rozwijanie swoich umiejętności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Zobacz również

Niemiecki dla opiekunek - opisywanie pogody po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - opisywanie pogody po niemiecku

Jaka pogoda jest najważniejsza? Oczywiście pogoda ducha (die Heiterkeit, der Frohsinn). To w nas. A na co dzień za oknem obserwujemy różne zjawiska po­godowe, nie zawsze miłe. Skorzystaj z naszego poradnika - niemiecki dla opiekunek i ucz się niemieckiego z CareWork!

Niemiecki dla opiekunek - lekarstwa i zakupy w aptece

Niemiecki dla opiekunek - lekarstwa i zakupy w aptece

Leki, witaminy, suplementy diety i kosmetyki – to tylko niektóre produkty dostępne w aptece. Przeczytaj nasz poradnik Niemiecki dla opiekunek i poznaj słówka przydatne podczas wizyty w aptece.

Niemiecki dla opiekunek - świąteczne słowa po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - świąteczne słowa po niemiecku

„Träum mit mir von der Zeit Weihnacht. Und draußen fällt ganz leis der Schnee…” – tak zaczyna się niemiecka wersja świątecznego hitu „White Christmas”. „Weiße Weihnacht” na pewno umili Wam przedświąteczne przygotowania, bo do Wigilii zostało już niewiele czasu! W przerwie przeczytajcie nasz...

Niemiecki dla opiekunek - godziny po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - godziny po niemiecku

Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Um wie viel Uhr? Sprawdź, jak odpowiadać po niemiecku na te pytania, czyli poprawnie podawać godzinę. Pomoże Ci w tym nasz poradnik – niemiecki dla opiekunek.

Niemiecki dla opiekunek - pory dnia, dni tygodnia i miesiące po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - pory dnia, dni tygodnia i miesiące po niemiecku

Marek Grechuta śpiewał, „…że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy”. Być może to prawda, ale i tak warto znać niemieckie określenia na wszystkie pory dnia, dni tygodnia i miesiące!

Niemiecki dla opiekunek - o jedzeniu i piciu po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - o jedzeniu i piciu po niemiecku

Wszyscy wiemy, że głód to zły doradca (Ein leerer Magen ist ein schlechter Ratgeber.), dlatego lepiej nie podejmować ważnych decyzji na głodnego (mit leerem Magen)! Jak można zaspokoić głód (den Hunger stillen)? Przygotuj sobie zdrową przekąskę (gesunder Snack) i przeczytaj nasz poradnik!

Niemiecki dla opiekunek - o samopoczuciu po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - o samopoczuciu po niemiecku

Jak się dziś Pani czuje? (Wie fühlen Sie sich heute?), jak się Pan ma? (Wie geht es Ihnen?) Pytaj i odpowiadaj po niemiecku! Pomoże Ci w tym nasz poradnik – niemiecki dla opiekunek.

Niemiecki dla opiekunek - o pracy w opiece po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - o pracy w opiece po niemiecku

Praca z osobami starszymi i niesamodzielnymi to niełatwe zadanie. Opiekunki seniorów w wykonywanie swoich obowiązków wkładają całe serce (etwas mit Leib und Seele tun). One naprawdę wiedzą, co to znaczy być dla kogoś dobrym (gut zu jemandem sein)! Przeczytaj tekst - niemiecki dla opiekunek i ucz się języka z CareWork.

Niemiecki dla opiekunek - o rodzinie po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - o rodzinie po niemiecku

Więzy rodzinne (Familienbande) to czasami skomplikowana sprawa. Komunikację z podopiecznym na ten temat ułatwi na pewno znajomość podstawowych określeń w języku niemieckim na członków rodziny (Familienmitglieder). Zobacz nasz poradnik - niemiecki dla opiekunek!

Niemiecki dla opiekunek - opisywanie drogi po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - opisywanie drogi po niemiecku

Co zrobić, kiedy się zgubisz (sich verlaufen) i nie wiesz, w którą stronę iść? Zamiast błądzić (umherirren), lepiej spytaj o drogę (nach dem Weg fragen)! Pomoże Ci w tym nasz poradnik - niemiecki dla opiekunek. Ucz się języka niemieckiego z CareWork!

Niemiecki dla opiekunek - codzienne czynności po niemiecku

Niemiecki dla opiekunek - codzienne czynności po niemiecku

Jak wygląda zwykły dzień pracy opiekunki osoby starszej? Jakie czynności dnia codziennego wykonuje, za co odpowiada i w czym pomaga? Naucz się opowiadać o tym po niemiecku! Pomoże Ci w tym nasz poradnik – niemiecki dla opiekunek.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.